UTBILDNING MED MÖJLIGHETER

Svenska Kraftnät, SvK, samarbetar med frivilligorganisationerna om att utbilda och tillhandahålla personal för frivillig tjänstgöring som stöd till elförsörjning vid extraordinära situationer. Utbildade personer behövs, som är intresserade och kan hjälpa till. Det finns behov av bandvagnsförare, MOLOS-besättningar, terrängbilsförare, piloter för flyguppdrag samt operatörer för reservkraftaggregat. Vi behöver också instruktörer till våra utbildningar på bandvagnar och terrängbilar.

Bandvagnsförare

  • Avlösa företagens egna förare
  • Bemanna elförsörjningens beredskapsbandvagnar

MOLOS besättningar

(Mobilt lednings- och sambandsstöd)

  • Bygga upp sambandet
  • Förstärka sambandutbredningen - relästation

Piloter för flyguppdrag

  • Flygövervakning på region- och stamnät med nätkunnig flygobservatör
  • Övergripande skadeinventering

Operatörer för reservkraftaggregat

  • Hantera ett urval av på marknaden förekommande reservkraftaggregat

Instruktörer

  • Utbilda bandvagnsinstruktörer
  • Utbilda terrängbilsintruktörer

Dokumentation

Svenska Kraftnät samarbetar
med frivilligorganisationerna
att utbilda och tillhandahålla
personal för frivillig tjänstgöring
som stöd till elförsörjning vid
extraordinära situationer.


Läs mer om Svenska Kraftnät på www.svk.se Copyright © Svenska Kraftnät Frivilligorganisationerna 2008 - 2020
Webbplats underhålls av EMSI | Teknisk information & Cookies