INSTRUKTÖRER

Bli en välutbildad instruktör för utbildning av bandvagnsförare eller terrängbilsförare.

Vill du vara en extra resurs för elförsörjningen
vid stora störningar?

Det är Frivilliga Automobilkåren, FAK, och Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren, som svarar för den här utbildningen. Om du är intresserad att utbilda dig till instruktör och vill veta mer om när nästa utbildning börjar och förutsättningarna att komma med, kontakta oss på FAK, www.fak.se eller på Bilkåren, www.bilkaren.se.

Mer information och relaterade dokument finns på dokumentsidan.

Vi behöver dig!

Svenska Kraftnät är ansvarig myndighet för landets elberedskap och samverkar med olika företag och andra myndigheter för att tillgodose landets behov av elkraft.

Vid extra ordinära situationer finns ett behov av personer med speciell kompetens. Svenska Kraftnät har, för att tillgodose detta behov, bl.a. ingått avtal med frivilligorganisationerna. Genom dessa avtal får Svenska Kraftnät tillgång till personer utbildade på bandvagnar och terrängbilar, bandtraktorer, operatörer för reservkraftaggregat, piloter för flyguppdrag samt MOLOS-besättningar.

För att klara detta behöver vi välutbildade instruktörer. Vi hoppas att du är intresserad!

Läs mer om Svenska Kraftnät på www.svk.se


Läs mer om Svenska Kraftnät på www.svk.se Copyright © Svenska Kraftnät Frivilligorganisationerna 2008 - 2020
Webbplats underhålls av EMSI | Teknisk information & Cookies