PILOTER FÖR FLYGUPPDRAG

Bli pilot för uppdrag med spänning!

Vill du vara en extra resurs för elförsörjningen
vid stora störningar?

Det är Frivilliga Flygkåren, FFK, som svarar för den här utbildningen. Är du intresserad av att utbilda dig för att genomföra flygningar för spaning längs luftledningar, vägar etc. vid extraordinära situationer då skador uppstått på elnäten? Vill veta mer om när nästa utbildning börjar och förutsättningarna att komma med? Kontakta då oss på FFK, www.ffk.se.

Mer information och relaterade dokument finns på dokumentsidan.

Vi behöver dig!

Svenska Kraftnät är ansvarig myndighet för landets elberedskap och samverkar med olika företag och andra myndigheter för att tillgodose landets behov av elkraft.

Vid extra ordinära situationer finns ett behov av personer med speciell kompetens. Svenska Kraftnät har, för att tillgodose detta behov, bl.a. ingått avtal med frivilligorganisationerna. Genom dessa avtal får Svenska Kraftnät tillgång till personer utbildade på bandvagnar och terrängbilar, bandtraktorer, operatörer för reservkraftaggregat, piloter för flyguppdrag samt MOLOS-besättningar.

Vid behov ska förare och operatörer med kort varsel kunna infinna sig och fungera i sina roller.

Vi hoppas att du är intresserad av utbildningen – du behövs!

Läs mer om Svenska Kraftnät på www.svk.se


Läs mer om Svenska Kraftnät på www.svk.se Copyright © Svenska Kraftnät Frivilligorganisationerna 2008 - 2020
Webbplats underhålls av EMSI | Teknisk information & Cookies